PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja internetinės parduotuvės snwear.com ir Kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. Internetinėje parduotuvėje Klientas nurodydamas savo asmens duomenis, sutinka, kad snwear.com juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas.

2.1. snwear.com vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

2.1.3. Asmens duomenų politika nuolat atnaujinama;

2.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

2.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.2. snwear.com gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys nurodyti el.parduotuvės registracijos formoje bei kiti duomenys reikalingi užsakymo įvykdymui renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1. Elektroninei parduotuvei administruoti;

2.2.2. Vykdyti Kliento prekių užsakymus;

2.2.3. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.2.4. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.2.5. Kliento naršymo patirčiai gerinti, pritaikant šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;

2.2.6. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Visa informacija apie asmens duomenis yra konfidenciali.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

3.1. snwear.com turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Registracijos pateikimo taisyklės.

4.1. Klientas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje pateikiama netiksli, melaginga ar klaidinanti informacija, el. parduotuvė turi teisę anuliuoti Kliento registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Kliento galimybes naudotis el. parduotuve.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas.

5.1. Klientas turi teisę kreiptis į snwear.com el.paštu info@snwear.ltarba telefonu +370 622 23035 norėdamas pakeisti ir/ar atnaujinti ir/ar ištrinti el. parduotuvei suteiktą informaciją apie save.

6. Slapukai (angl. „cookies“).

6.1. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo Kliento kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Kliento veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o klientui nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Informuojame, kad el.parduotuvėje snwear.comslapukai yra naudojami norint suteikti Klientui kokybiškas ir visavertes paslaugas, todėl kliento kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje yra įrašoma informacija.

6.2. snwear.com naudoja „Google Analytics“ tinklalapio analizės paslaugą, kurią teikia „Google LLC“. „Google Analytics“ naudoja internetinio srauto slapukus, kurie padeda matyti kokius puslapius vartotojas lanko. Tai padeda atlikti internetinio srauto duomenų analizę bei pagerinti naršymo kokybę internetiniame puslapyje, atsižvelgiant  į vartotojų elgseną. Šią informaciją „Google Analytics“  naudoja tik statistinės analizės tikslais. Slapukų surenkama informacija apie veiksmus svetainėje (įskaitant Kliento IP adresą) bus persiunčiama ir saugoma „Google“ serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šią informaciją „Google“ naudos veiksmams svetainėje įvertinti, svetainės operatoriams skirtoms ataskaitoms apie svetainės aktyvumą sudaryti bei kitoms su svetaine ir interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. „Google“ gali persiųsti šią informaciją trečiosioms šalims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jei šios trečiosios šalys apdoroja informaciją „Google“ pavedimu. Bet kokiu atveju, „Google“ Kliento IP adreso nesusies su kitais „Google“ turimais duomenimis. Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Klientai gali atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame dėmesį į tai, kad tokiu atveju Klientai negalės išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Naudodamiesi šia svetaine Klientai pareiškia, kad sutinka su aukščiau aprašytu pateiktų duomenų „Google“ apdorojimu būdu ir nurodytais tikslais.

7. Baigiamosios nuostatos.

7.1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje.

7.2. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, jis turi teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Klientas praranda teisę naudotis svetainės paslaugomis.

7.3. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinkate su nauja redakcija.

7.4. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinkate su nauja redakcija.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@snwear.com